Szkolenie okresowe kierowców

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe lub studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, obowiązany jest odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat D1, D, D1+E lub D+E (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy) Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 r. do 10 września 2011 r.
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. do 10 września 2012 r.
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 r. do 10 września 2013 r.
Osoby, które uzyskały uprawnienia kat C1 lub C do (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy) Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawo jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!


Szkolenie okresowe kierowców – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

adminSzkolenie okresowe kierowców