Badania psychologiczne

Dla kierowców, operatorów wózków widłowych i maszyn budowlanych, osób pracujących na wysokościach oraz przedstawicieli handlowych.
Badania psychologiczne Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów.

Dla kierowców

Badaniu psychologicznemu, którego celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań psychicznych do kierowania pojazdami podlega:

osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji

kierowca zawodowy

kierujący pojazdem skierowany na badanie przez organ kontroli ruchu drogowego w przypadku gdy: kierował w stanie nietrzeźwości, przekroczył 24 punkty karne lub spowodował wypadek drogowy

kandydat na instruktora, egzaminatora

kierowca pojazdu uprzywilejowanego lub służbowego

Okres ważności badań w zależności od wieku kierowcy zawodowego:

w wieku do 60 lat – co 5 lat
oraz w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy

Okres ważności badań dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych:

w wieku do 65 lat – co 5 lat
w wieku od 65 lat – corocznie

Profil badania

Badanie obejmuje w szczególności ocenę:

cech osobowości

sprawności intelektualnej

sprawności psychofizycznej

Dla operatorów wózków widłowych i maszyn budowlanych

Kompleksowe badanie oceniające predyspozycje kandydata do obsługi maszyn budowlanych oraz wózków jezdniowych. Badanie pozwala określić zdolności psychiczne oraz umysłowe mające szczególnie znaczenie w sytuacjach kryzysowych wymagających natychmiastowych reakcji.

Dla osób pracujących na wysokościach

Popularnie nazywane badaniami wysokościowymi, mają na celu orzeczenie zdolności do pracy na wysokościach. Do przejścia profilaktycznych badań wysokościowych zobowiązywani pracujący na wysokościach powyżej 3 m.

Kompletne badanie, niezależnie od tego czy jest to badanie wstępne czy też okresowe składa się z:

ogólnego badania lekarskiego

badania neurologicznego

badania okulistycznego

badania otolaryngologiczne z badaniem błędnika

Okres ważności badań:

osoby >50 – co roku
oraz osoby <50 – co dwa lata

Najistotniejsze przeciwwskazania:

– wady wzroku powodujące konieczność okularów
– brak widzenie obuocznego
– choroby o podłożu neurologicznym ( np. padaczka)

Dla przedstawicieli handlowych

Badania psychologiczne pracowników, kierujących pojazdami służbowymi wynikają z zakresu badań profilaktycznych (wstępnych i okresowych) dla prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.

Pracownicy – kierowcy kat. „B” podlegają przepisom Kodeksu Pracy!

Na badanie psychologiczne należy zgłosić się ze skierowaniem od pracodawcy lub lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne.

Wzory skierowań:

PRACODAWCA – Skierowanie na badania psychologiczne
LEKARZ – Skierowanie na konsultację psychologiczną

Podstawy prawne i metodyczne:

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniajace rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2011 r. Nr 88, poz. 503)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332

3) Kodeks Pracy – dział 10

4) Wskazówki metodyczne dla przeprowadzania badań profilaktycznych kierowców Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Badania psychologiczne z ODZ Tarchalski

Badania psychologiczne – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminBadania psychologiczne