Kategoria B1

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

czterokołowcem – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

– w przypadku przewozu rzeczy 550 kg
– w przypadku przewozu osób 400 kg

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 15 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria B1