Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie określonego bloku programowego (np. C) i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami (np. D) niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć:

65 godzin zajęć teoretycznych

5 godzin zajęć praktycznych z ruchu drogowym

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminKwalifikacja wstępna uzupełniająca