Kategoria AM

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 14 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Udostępniamy kurtkę i rękawice motocyklowe!

na egzamin państwowy naszym kursantom!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria AM