Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 35 godzin zajęć:

32,5 godzin zajęć teoretycznych

2,5 godzin zajęć praktycznych z ruchu drogowym

Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który:

uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i ma ukończone 21 lat

uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i ma ukończone 23 lata (lub mniej jeśli wykonuje przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km)

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminKwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona