Kierowca (operator) wózków jezdniowych

Szkolenie zawodowe
Kurs wózki widłowe – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Uprawnienia:

celem kursu jest uzyskanie uprwnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Wymagania uczestnictwa w kursie

ukończone 18 lat

ukończona co najmniej szkoła podstawowa

orzeczenie lekarskie stwierdzające o braku przeciwskazań do do wykonywania w/w zawodu

Wózki jezdniowe z napędem spalinowym różnych rodzajów, typów i odmian są obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków transportu wewnątrzzakładowego. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Przez napęd mechaniczny należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagający bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

W zależności od cech konstrukcyjnych rozróżnia się szereg odmian wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki naładowne, wózki unoszące, wózki podnośnikowe, wózki ciągnikowe oraz wózki jezdniowe specjalne.

Według aktualnego stanu prawnego do obsługi wózków jezdniowych może być dopuszczona osoba, która uzyskała:

pozytywnie zdała egzamin państwowy przed komisją UDT

Prowadzimy kursy oraz szkolenia kategorii:

I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym: wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków ze zmiennym wysięgiem.

II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

 

Kurs wózki widłowe z ODZ Tarchalski

Kurs wózki widłowe – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

adminKierowca (operator) wózków jezdniowych