Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Szkolenie zawodowe

Zgodnie z zapisami Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor zobowiązany jest do odbycia corocznych 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego prowadzonych przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Warsztaty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

Uwaga

W przypadku nie dostarczenia tego dokumentu do 7 stycznia kolejnego roku do starosty, który wydał mu uprawnienia instruktora nauki jazdy, instruktor zostanie skreślony z ewidencji instruktorów. Zapewniamy zakwaterowanie dla uczestników na czas trwania szkolenia. Program warsztatów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne (zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców – Dz.U. 2012poz. 1019).

Zapisz się na kurs

Program szkolenia: część teoretyczna

uzupełnienie wiedzy z zakresu podanych tematów:

psychologia

metodyka nauczania

prawo ruchu drogowego

technika kierowania i obsługi pojazdu

bezpieczeństwo ruchu drogowego

zasady prowadzenia ośrodka

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

Program szkolenia: część praktyczna

Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych

przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych

ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – conajmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminWarsztaty dla instruktorów nauki jazdy