Aktualności

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 35 godzin zajęć:

32,5 godzin zajęć teoretycznych

2,5 godzin zajęć praktycznych z ruchu drogowym

Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który:

uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i ma ukończone 21 lat

uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i ma ukończone 23 lata (lub mniej jeśli wykonuje przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km)

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminKwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
read more

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie określonego bloku programowego (np. C) i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami (np. D) niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć:

65 godzin zajęć teoretycznych

5 godzin zajęć praktycznych z ruchu drogowym

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminKwalifikacja wstępna uzupełniająca
read more

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przejść osoba spełniająca następujące warunki:

Osoba która ukończyła 18 lat: musi posiadać prawo jazdy C1 lub C1+E

Osoba która ukończyła 21 lat: musi posiadać prawo jazdy C lub C+E lub musi posiadać prawo jazdy D1 lub D1+E (jeśli przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km)

Osoba która ukończyła 23 lata: musi posiadać prawo jazdy D lub D+E

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje:

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminKwalifikacja wstępna przyspieszona
read more