Kategoria D

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

autobusem – pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej

pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie kategorii B

wiek co najmniej 24 lata

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

W przypadku osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi 21 lat.

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

60 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza

 

 

adminKategoria D