Kategoria A1

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11kW

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 15 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Udostępniamy kurtkę i rękawice motocyklowe!

na egzamin państwowy naszym kursantom!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
Kategoria A1