Kategoria A2

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy nieprzekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 18 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Udostępniamy kurtkę i rękawice motocyklowe!

na egzamin państwowy naszym kursantom!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria A2