Kategoria C

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie kategorii B

wiek co najmniej 18 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria C