Aktualności

Kategoria B

Kategoria B

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

pojazdem, o którym mowa powyżej wraz z przyczepą lekką

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w podpunkcie pierwszym oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250 kg, z zastrzeżeniem*

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Zespołem pojazdów, o którym mowa w trzecim podpunkcie, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy*.

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 17 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Zapisz się na kurs

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych szkoleń? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

 

 

adminKategoria B
read more

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Kurs na prawo jazdy

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

Prowadzimy szkolenia na prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno) na specjalnie przystosowanych samochodach posiadających automatyczną skrzynię biegów:

Renault Clio III

Renault Modus

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 17 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminPrawo jazdy dla niepełnosprawnych
read more

Kategoria T

Kategoria T

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 15 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria T
read more

Kategoria D

Kategoria D

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

autobusem – pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej

pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie kategorii B

wiek co najmniej 24 lata

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

W przypadku osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi 21 lat.

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

60 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza

 

 

adminKategoria D
read more

Kategoria C + E

Kategoria C + E

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie kategorii C

wiek co najmniej 21 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

25 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria C + E
read more

Kategoria C

Kategoria C

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie kategorii B

wiek co najmniej 18 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria C
read more

Kategoria B1

Kategoria B1

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

czterokołowcem – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

– w przypadku przewozu rzeczy 550 kg
– w przypadku przewozu osób 400 kg

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 15 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria B1
read more

Kategoria B + E

Kategoria B + E

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B łącznie z przyczepą

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie kategorii B

wiek co najmniej 18 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

15 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria B + E
read more

Kategoria AM

Kategoria AM

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 14 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Udostępniamy kurtkę i rękawice motocyklowe!

na egzamin państwowy naszym kursantom!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria AM
read more

Kategoria A2

Kategoria A2

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy nieprzekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 18 lat

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Udostępniamy kurtkę i rękawice motocyklowe!

na egzamin państwowy naszym kursantom!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKategoria A2
read more