Aktualności

Operator podestów ruchomych

Kurs dla operatorów podestów ruchomoych

Szkolenie zawodowe
Podesty zwyżki – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Zdobądź uprawnienia na podesty ruchome- popularne zwyżki.

Przygotujemy Cię do egzaminu i podzielimy niezbędną wiedzą pozwalającą na bezpieczną obsługę tych maszyn

 • Uprawnienia do obsługi:

  1) Podestów samojezdnych
  2) Podestów wolnobieżnych – nożycowe teleskopowe
  3) Podestów przewoźnych

 • Uprawnienia międzynarodowe

  Uprawnienia wydane przez UDT są ważne w większości państw europy

 • Możliwości pracy

  Nowe możliwości pracy w Twoim zasięgu.
  Podesty są niezbędne w branży budowlanej, instalatorskiej oraz wielu gałęziach przemysłu.

Wybierz formę szkolenia dopasowaną do Twoich potrzeb.

NOWOŚĆ! Nie masz możliwości chodzić na wykłady, zrób teorię zdalnie!

E-learning czyli wykłady w domu

Spotkaj się z wykładowcą przez Skype i opanuj materiał na naszej platformie do learningu.
Przyjedź do nas dopiero na zajęcia praktyczne oraz egzamin.

Tradycyjne wykłady

Wolisz przyjmować wiedzę w klasycznej formie podczas spotkań na żywo. Nie ma problemu zapraszamy na zajęcia stacjonarne.

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza

Miejsce kursu:

Kursy regularnie odbywają się w naszym ośrodku w Grabowie nad Prosną

Organizujemy również szkolenia na miejscu u zleceniodawców. Działamy głównie w miastach takich jak Kalisz, Kępno, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów

Wymagania uczestnictwa w kursie

ukończone 18 lat

ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Posiada odpowiedni stan zdrowia

Wózki jezdniowe z napędem spalinowym różnych rodzajów, typów i odmian są obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków transportu wewnątrzzakładowego. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Przez napęd mechaniczny należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagający bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

Według aktualnego stanu prawnego do obsługi wózków jezdniowych może być dopuszczona osoba, która uzyskała:

pozytywnie zdała egzamin państwowy przed komisją UDT

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych szkoleń? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

Kurs podesty ruchome z ODZ Tarchalski

Kurs dla operatorów podestów – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
AdministratorOperator podestów ruchomych
read more

Operator żurawi przeładunkowych (HDS)

Operatror żurawi przeładunkowych (HDS)

Szkolenie zawodowe

Cel szkolenia

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskanie kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (II Ż).

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT.

Wymagania uczestnictwa w kursie

ukończone 18 lat

zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Według aktualnego stanu prawnego do obsługi wózków jezdniowych może być dopuszczona osoba, która uzyskała:

uprawnienia operatora – zaświadczenie o ukończeniu kursu

imienne zezwolenie do obsługi wózków wydane przez pracodawcę (ważne tylko na terenie zakładu pracy pracodawcy

Kategorie zaświadczeń wydawane przez organ UDT:

I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym: wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków ze zmiennym wysięgiem.

II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

III WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!


Kurs HDS – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminOperator żurawi przeładunkowych (HDS)
read more

Operator burt samowyładowawczych

Operator burt samowyładowawczych

Szkolenie zawodowe

Cel szkolenia

przygotowanie do samodzielnej obsługi burt samowyładowczych.

Wymagania uczestnictwa w kursie

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

zaświadczenie lekarskie

Szkolenie obejmuje:

20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminOperator burt samowyładowawczych
read more

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Szkolenie zawodowe

Zgodnie z zapisami Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor zobowiązany jest do odbycia corocznych 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego prowadzonych przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Warsztaty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

Uwaga

W przypadku nie dostarczenia tego dokumentu do 7 stycznia kolejnego roku do starosty, który wydał mu uprawnienia instruktora nauki jazdy, instruktor zostanie skreślony z ewidencji instruktorów. Zapewniamy zakwaterowanie dla uczestników na czas trwania szkolenia. Program warsztatów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne (zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców – Dz.U. 2012poz. 1019).

Zapisz się na kurs

Program szkolenia: część teoretyczna

uzupełnienie wiedzy z zakresu podanych tematów:

psychologia

metodyka nauczania

prawo ruchu drogowego

technika kierowania i obsługi pojazdu

bezpieczeństwo ruchu drogowego

zasady prowadzenia ośrodka

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

Program szkolenia: część praktyczna

Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych

przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych

ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – conajmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminWarsztaty dla instruktorów nauki jazdy
read more

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

Szkolenie zawodowe

ODZ Tarchalski od ponad 4 lat prowadzi szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych aktywnych zawodowo świetnie wyszkolonych ratowników medycznych.

Forma szkolenia jest skonstruowana tak, aby jak najskuteczniej przekazać wiedzę praktyczną. Z tego powodu szczególny nacisk kładziemy na dużego zaangażowania kursantów do wykonywania ćwiczeń praktycznych (w parach oraz przy udziale fantoma) jak również ich aktywny udział w dyskusji.

Oferta kursów pierwszej pomocy

dla kandydatów na kierowców

dla firm i instytucji

nauczycieli

Oferta dla firm

W przypadku kursów organizowanych w zakładach oraz większych firmach, program szkolenia zostaje dostosowany do zagrożeń wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności oraz charakterystyki zakładu. W celu zapoznania się ze szczegółami zachęcamy do kontaktu.

Osoby zobowiązane do przejścia szkolenia określa:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, art. 209 przypis 1 § 1 pkt. 2a (zmiany od 18 stycznia 2009) oraz art. 237 przypis 11a § 1 pkt. 3, która mówi, że: pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Co oznacza, że osoby te osoby muszą przejść odpowiednie szkolenie.

Czas szkolenia

Kursy dla KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – 4h odbywają się w trakcie wykładów na kursie prawa jazdy, w ciągu dwóch spotkań

Kursy dla FIRM oraz INSTYTUCJI – 8h realizowane są w trakcie jednego dnia w siedzibie ODZ lub na terenie zakładu.

Tematy z zakresu pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia

Ocena stanu poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu i oznak krążenia

Przeprowadzenie badania manualnego oraz zebranie wywiadu

Resuscytacja osoby dorosłej

Opatrywanie i unieruchamianie kończyn. Użycie koca termicznego. Stabilizacja miednicy.

Postępowanie w przypadku: ataku padaczki, omdlenia

Wyciąganie osoby poszkodowanej z samochodu. Ściąganie kasku motocykliście.

Omówienie pozycji bezpiecznej czterokończynowej, półsiedzącej.

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminKurs pierwszej pomocy
read more

Kurs kombajnistów

Kurs kombajnistów

Szkolenie zawodowe

Uprawnienia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie się obsługą kombajnu zbożowego wraz z zasadami poruszania się po drogach publicznych oraz przepisy BHP.

Wymagania uczestnictwa w kursie

posiadanie prawa jazdy kat. B lub T

Zapisz się na kurs!

e-LEARNING – kurs w domu

Gdy masz mocno limitowany czas. Skontaktuj się za nami przygotujemy dla Ciebie super intensywny kurs, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności oraz uprawnienia!

adminKurs kombajnistów
read more

Operator wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych

Kierowca (operator) wózków jezdniowych

Szkolenie zawodowe
Kurs wózki widłowe – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Potrzebujesz uprawnień na wózki? Przygotujemy Cię do egzaminu i nauczymy jak bezpiecznie się nimi obsługiwać.

I WJO – Ładowarki teleskopowe

 • Uprawnienia do:

  do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym: wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków ze zmiennym wysięgiem.

 • Uprawnienia międzynarodowe

  Uprawnienia wydane przez UDT są ważne w większości państw europy

 • Możliwości pracy

  Nie ma już poważnej budowy bez ładowarek teleskopowych, ponad to branże logistyczna oraz magazynowa poszukują fachowców do obsługi wózków teleskopowych.

II WJO – Wózki czołowe

 • Uprawnienia do:

  Obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

 • Uprawnienia międzynarodowe

  Uprawnienia wydane przez UDT są ważne w większości państw europy

 • Możliwości pracy

  Branża logistyczno-magazynowa czeka na osoby z uprawnieniami. Możesz być pewny, że będziesz przebierał w ofertach.

Miejsce kursu:

Kursy regularnie odbywają się w naszym ośrodku w Grabowie nad Prosną

Organizujemy również szkolenia na miejscu u zleceniodawców. Działamy głównie w miastach takich jak Kalisz, Kępno, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów

Wymagania uczestnictwa w kursie

ukończone 18 lat

ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Wózki jezdniowe z napędem spalinowym różnych rodzajów, typów i odmian są obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków transportu wewnątrzzakładowego. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Przez napęd mechaniczny należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagający bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

W zależności od cech konstrukcyjnych rozróżnia się szereg odmian wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki naładowne, wózki unoszące, wózki podnośnikowe, wózki ciągnikowe oraz wózki jezdniowe specjalne.

Według aktualnego stanu prawnego do obsługi wózków jezdniowych może być dopuszczona osoba, która uzyskała:

pozytywnie zdała egzamin państwowy przed komisją UDT

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych szkoleń? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

 

Kurs wózki widłowe z ODZ Tarchalski

Kurs wózki widłowe – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Przejdź do formularza
adminOperator wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych
read more